wtorek, 29 grudnia 2015Wielki krok wstecz

Polska przestała być państwem prawa. Staliśmy się wspólnotą plemienną. Jedno plemię pokonało drugie plemię i próbuje robić co mu się podoba, nawet łamiąc konstytucję. Walki plemienne mają miejsce na świecie w różnych miejscach. Najwięcej tych konfliktów jest w Afryce. Najtragiczniejszy z nich miał miejsce w Rwandzie w 1994 roku, gdy plemię Hutu dokonało ludobójstwa na plemieniu Tutsi. My oczywiście nie musimy obawiać się tak tragicznych konsekwencji tego, co się stało w naszym kraju. Niemniej jednak będą zapewne elementy pastwienia się nad pokonanymi i innymi "innowiercami". Przyjmą formę zwolnień z pracy, nieuzasadnionych szykan i różnych innych niesprawiedliwości. W Polsce następuje przyzwolenie na łamanie praw człowieka. Dla doraźnych korzyści wizerunkowych zwycięskiego plemienia odrzuca się możliwości zabezpieczenia ekonomicznego przyszłym pokoleniom rodaków. Niszczy się międzynarodową dobrą opinię o Polsce. Pod względem kulturowym i cywilizacyjnym kraj cofa się.  Ja oczywiście, jak zwykle, wierzę w mądrość społeczeństwa polskiego, które znajdzie sposób, aby degradacji naszej ojczyzny skutecznie się przeciwstawić.  

wtorek, 22 grudnia 2015


WESOŁYCH ŚWIĄT

Przy stole wigilijnym śpiewamy piękne polskie  kolędy. Warto uświadomić sobie, że wiele z nich to szacowne zabytki kultury polskiej. Często  wykonywana kolęda "Anioł pasterzom mówił" powstała około 1551 roku.  "W żłobie leży" śpiewana jest do melodii poloneza koronacyjnego króla Władysława IV. Słowa do podniosłej kolędy w rytmie poloneza "Bóg się rodzi- moc truchleje" napisał poeta Franciszek Karpiński (1741 -1825). Fryderyk Chopin melodię starodawnej wzruszającej kolędy "Lulajże Jezuniu" umieścił w środkowej części "Scherza h-moll Op. 20"  W dziewiętnastym wieku kolędy tworzyli wybitni polscy kompozytorzy, tacy jak Zygmunt Noskowski (1846-1909), czy też Feliks Nowowiejski (1877-1946).


Zygmunt Noskowski: Gwiazdko złota

https://www.youtube.com/watch?v=u0pDXF9BUhc 

Feliks Nowowiejski: Noc cicha w śnie 

https://www.youtube.com/watch?v=p12KS4Vas5c 

Fryderyk Chopin: Scherzo h-moll Op 20

czwartek, 10 grudnia 2015


Propozycja na scenariusz do filmu katastroficznego

Jest rok dwa tysiące czterdziesty. Wskutek zlekceważenia przez władze wielu państw świata ciągłego ocieplania się klimatu nastąpiła w końcu wielka katastrofa ekologiczna. Susza w Afryce powoduje masowe zgony z głodu, pragnienia i chorób. Miliony Afrykańczyków, chcąc ratować się przed śmiercią, rusza w kierunku Europy, która w krótkim czasie staje się kontynentem przeludnionym Zatłoczenie miast powoduje szerzenie się ciężkich przestępstw. Wkrótce i tu zaczyna brakować żywności. Temperatura wody w oceanach podniosła się. Straszliwe dzieciątko "El Ninio" przystąpiło do swej okrutnej zabawy wywołując huragany o niespotykanej sile. Miasta i wsie Ameryki Południowej i Północnej są  zrównywane z ziemią przez szalejące wichury. Pod gruzami ginie setki tysięcy  ludzi. W  miejscach,  gdzie występują lodowce, wskutek ich topnienia powstają wielkie powodzie.Część wysp jest prawie zalanych przez wody oceanów. Ludzie gromadzą się na  najwyższych wzniesieniach i   w walce o żywność i wodę zaczynają się zabijać. I tak można mnożyć katastrofalne skutki ocieplenia klimatu. Na szczęście wydaje się, że aż tak źle nie będzie. Odbywa się właśnie w Paryżu  międzynarodowa konferencja klimatyczna (30 11 - 11 12 2015). Ma na niej nastąpić porozumienie w sprawie przeciwdziałania skutkom emisji gazów cieplarnianych. Nawet najwięksi truciciele świata, tacy jak Chiny, włączają się do ograniczenia emisji  gazów cieplarnianych, zwłaszcza dwutlenku węgla, wytwarzając część energii ze źródeł odnawialnych. W Europie Niemcy osiągają znaczącą ilość energii ze słońca i wiatru. Polska ma podobne warunki klimatyczne i też mogłaby stopniowo rozwijać taką energetykę. Ale my zakochani jesteśmy w węglu. Ciągle wydobywa się go w nierentownych i niebezpiecznych kopalniach. W końcu będą one musiały być likwidowane, a wtedy grozi nam kolejne uzależnienie od Rosji. Będziemy bowiem zmuszeni kupować tani węgiel rosyjski..