czwartek, 12 września 2013

Ciekawa książka, bo kryminał?

Czytam teraz ciekawą książkę pod tytułem "Kacper Ryx i król przeklęty". Jest to kryminał historyczny autorstwa Mariusza Wollnego. Rzecz dzieje się w Krakowie po śmierci króla Zygmunta Augusta. Akcja toczy się w okresie bezkrólewia, w czasie elekcji nowego władcy i podczas panowania Henryka Walezego. Zręcznie poprowadzony wątek kryminalny nie jest jednak przyczyną szczególnego mojego zainteresowania. Autor korzystając z licznych źródeł historycznych wprowadza czytelnika w życie codzienne Krakowa tamtego czasu. Różne zdarzenia przebiegają na ulicach i placach, których nazwy istnieją do dzisiaj, jak na przykład ulice Gołębia, Szewska, Kanonicza, Św. Jana, Kleparz. Bardzo interesujący jest opis funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biblioteki Jagiellońskiej. Można też dowiedzieć się jak drukowano ważne dzieła w kilku drukarniach w mieście. Jest to czas burzliwy. Ruchy reformatorskie, jak luteranizm, kalwinizm, arianizm mają wpływ na życie uniwersyteckiego miasta. W powieści opisana jest napaść na zbór protestancki przy ulicy Św. Jana. Tłum podjudzony przez studentów i żaków zniszczył budynek i spalił na stosie " książki kacerskie". Wiadomo, że nienawiść na tle religijnym, będąca źródłem tylu nieszczęść, trwa od wieków. Dziś też jesteśmy świadkami tego zjawiska i nikt nie wie jak temu zaradzić.